Universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. Spesielle behov for bevegelse, syn, hørsel, orientering og miljø/overfølsomhet skal hensyntas og det har etterhvert blitt utarbeidet nye norske standarder som skal ivareta dette. 

Vi selger eksempelvis en hel serie lekeapparater for bevegelseshemmede, eget utstyr for flere typer ballspill osv. 

GM Sport AS selger produkter som stort sett kan benyttes av alle, men enkelte artikler og/eller brukergrupper har behov for egne produkter eller tilpassinger. 

Ta kontakt med oss om du ikke finner det du trenger eller ønsker mer  informasjon.  Ring oss på tlf. 981 22 500 eller send en e-post til post@gmsport.no

Dette løser vi! 

»  Hjem
»  Nettbutikk
»  Søk etter produkt
»  Våre betingelser
»  Personvern (GDPR)
»  Grønt Punkt
»  StartBANK
»  Miljø
»  Universell utforming
»  AKTUELT
»  Kontakt oss!
GM Sport AS
Telefon: 981 22 500
http://www.gmsport.no