Personvern (GDPR)

GDPR trådte i kraft i Norge i juli 2018 og i den forbindelse ønsker vi å gjøre deg som kunde oppmerksom på de tiltak vi har iverksatt for å sikre GDPR-etterlevelse, og hvilke føringer dette legger for kjøp hos oss.


Vårt fokus i GM Sport er på sikkerhet, transparens og å ivareta våre kunders interesser.

Nedenfor ser du våre retningslinjer og ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Personvernerklæring for GM Sport AS
 
Behandlingsansvarlig 
 
Daglig leder er på vegne av GM Sport AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  
 
Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og e-postadresse.  Vi lagrer i tillegg din kjøpshistorikk 
 
Formål med behandlingen 
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.  Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi benytter kjøpshistorikk til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.
 
Grunnlaget for behandlingen 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).  Der har du samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.  Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 
 
Innhenting av personopplysninger 
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og/eller gitt til våre ansatte i forbindelse med din forespørsel og/eller kjøp. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).  

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres (kun nødvendige) opplysninger til våre samarbeidspartnere som f.eks. fraktselskaper og leverandører/produsenter i forbindelse med levering av din ordre.
 
Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokførings- og regnskapsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav. 
 
 
Rettigheter for den registrerte 
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.  Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 
 
Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 
 
 
Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:   

post@gmsport.no 

GM Sport AS - Postboks 80 - 2081 Eidsvoll 


»  Hjem
»  Nettbutikk
»  Søk etter produkt
»  Våre betingelser
»  Personvern (GDPR)
»  Grønt Punkt
»  StartBANK
»  Miljø
»  Universell utforming
»  AKTUELT
»  Kontakt oss!
GM Sport AS
Telefon: 981 22 500
http://www.gmsport.no